הדברה - הרחקת יונים - לכידת נחשים

072-2239586

הדברה
הדברה ניטור וטיפול במזיקים
הרחקת יונים
הצבת דוקרנים, רשת מסתור וקפיצים
לכידת עכברים
הצבת מלכודות עכברים,טיפול בביוב, מכרסמים וחולדות
לוכדי נחשים
לוכד נחשים